Pleisters

In de uitnodiging om mee te doen met de kinderkerk in deze weken voor Pasen stond ook het verzoek om een pakje pleisters mee te nemen. Huh? Waar is dat nou voor nodig?
Ieder kind weet wel waar een pleister voor nodig is. Kijk maar naar hun kapotte knieën of die vingers met een snee. Maar stel je eens voor, dat er geen pleisters in de keukenla liggen. Of dat er geen paracetamol in het medicijnkastje is. Of dat er wel een dokter is, maar je niet het geld hebt om een behandeling te ondergaan. In het El Salamziekenhuis in Egypte wil men graag iedereen helpen, ook de mensen die niet genoeg geld hebben voor medicijnen. In deze veertigdagentijd sparen we geld voor dat ziekenhuis, zodat zij anderen die het nodig hebben, kunnen helpen.
De kinderen van de kinderkerk verkopen hun pleisters, één euro per pleister. Die euro gaat in het koffertje vastenactie 2018. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd zijn al best wat pleisters verkocht. En wat ook leuk is: je mag die pleister zelf opplakken! Op de komende zondagen staan de kinderen weer bij de deur met hun pleisters. Neemt u wat euro’s mee?

PS: Heeft u ook nog boeken voor de boekenmarkt? Inleveren mag nu al!