De viering op Palmzondag begint vrolijk, vol verwachting. Hosanna! klinkt het en de palmtakjes worden uitgedeeld met de woorden: vrede zij met u