Het begin van de Stille Week

De viering op Palmzondag begint vrolijk, vol verwachting. Hosanna! klinkt het en de palmtakjes worden uitgedeeld met de woorden: vrede zij met u. De kinderen prikken de takjes in het broodhaantje, bovenop op hun palmpasenstok. Vrolijke kleuren, een zingende processie door de wijk ‘Wil bloemen, palmen spreiden, de Heer komt binnenrijden.’
Bij terugkomst in de kerk klinkt het Geeft ere de Here en een laatste hosanna!
Dan verandert de toon. ‘Ik wachtte op één die meedogen hebben zou, maar er was niemand’, een regel uit de antifoon. De passielezing wordt gelezen, het hele verhaal van de laatste dagen van Jezus’ leven, van de maaltijd met zijn vrienden tot en met de graflegging. Na de eucharistie en een door het koor gezongen koraal eindigt de viering in stilte. De Stille Week is begonnen.