Opvang en juridische hulp

St Paulus Missie en Diaconaat steunt sinds 2007 het Bethune Huis in Hong Kong. De motivatie om vrijwilligerswerk te doen voor de missie blijft altijd het contact met mensen. Vroeger liep dat contact vaak via brieven, tegenwoordig gaat dat via internet met whatsapp en email. Af en toe heeft men een buitenkansje in de vorm van persoonlijk contact. Twee medewerkers van het Bethune Huis, Norman Uy Carnay en Jun Tellez, zijn in Nederland voor een conferentie en hebben tijd gemaakt voor een bezoek aan de missie en haar achterban, de Oud-Katholieke Kerk. Op Palmzondag bezochten zij de parochie Hilversum.
Omdat hun contactpersoon Karen moest zingen in het koor, heeft Marijke de gasten verwelkomd en opgevangen tijdens de dienst. Een Engelse versie van de lezingen was aanwezig. Bart zorgde ervoor dat een beamer, scherm en laptop aanwezig waren in De Akker en alles werkte  perfect.
Na de dienst hebben de gasten een filmpje laten zien over het werk dat ze doen. De film toonde de persoonlijke verhalen van migrante vrouwen die in het Bethune Huis worden opgevangen. Die verhalen zijn allemaal anders. Ontslagen, zonder geld en nergens terrecht kunnen. Loon maanden niet betaald. Slecht behandeld. Ziek en daardoor ontslagen. De vrouwen kennen hun rechten niet en bij het Bethune Huis krijgen ze juridisch hulp om hun baas  te vervolgen en zo hun recht te krijgen. Naast juridische hulp krijgen ze ook hulp om te verwerken wat ze hebben meegemaakt. De vrouwen steunen elkaar. De opvang biedt gratis onderdak en eten.

Omdat St Paulus Missie en Diaconaat al tien jaar het Bethune Huis steunt, heeft Jun een lijst met een certificaat van waardering aan Karen (als vertegenwoordiger van de missie) overhandigd. Na afloop van de presentatie werd er onder andere met de pastoor gepraat. Karen heeft de gasten uitgenodigd om bij haar thuis erwtensoep en roggebrood met katenspek te eten. Daar werd over andere onderwerpen gesproken. Een heel geslaagd bezoek.