Eternal source of love

De choral evensong opende donderdagavond 22 maart met de introïtus ‘O Holy Spirit, Lord of grace’, gezongen door het koor van achteruit de kerk. Het lied benoemt de eternal source of grace en bidt om aangevuurd te worden, om verbondenheid en liefde. Er volgde een viering met hymns die meegezongen konden worden door alle aanwezigen, lezingen, gebeden, liederen door het koor (onder andere het Magnificat) en muzikale bijdragen op orgel en viola da gamba. Een viering passend in deze passietijd.

Het Vitus kerkkoor zingt bij speciale gelegenheden als een evensong, Allerzielen of Christmas Carols graag met gastzangers. Wilt u meezingen, dan bent u van harte welkom. U wordt gevraagd om voor de betreffende uitvoering vijf keer te repeteren op de woensdagavond van ongeveer 20.30 uur tot 22.00 uur. Voor meer informatie, stuur een email naar Ingeborg Hendriks (i.hendriks3@chello.nl).