Maak een palmpasenstok!

Palm, palmpasen, hei koerei …. Zo begint een liedje dat gezongen kan worden met Palmpasen. Op Palmzondag, 25 maart dit jaar, wordt in de viering een optocht gehouden, processie noemen ze dat. De kinderen met hun palmpasenstokken, alle mensen met een palmtakje in hun hand erachteraan en dan zwaaien en zingen!

Op woensdagmiddag 21 maart kun je naar De Akker komen (het gebouw naast de kerk) om daar je eigen palmpasenstok te maken. Hoor je ook wat er allemaal aan die stok moet hangen en waarom.
Aanmelden mag (via yvonnehoek@live.nl), maar hoeft niet.

21 maart 14.00 – 16.00 uur: Palmpasenstok maken in De Akker.
25 maart 10.00 uur: Palmzondagviering, eucharistie met processie.


Nog zo’n mooi palmpasenlied:
Wij zwaaien met takken
En pakken de kleden
En spreiden ze uit op de straat
Waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
Langs de wegen gaat