Gasten uit Hong Kong

In Hong Kong is de domestic helper, de huishoudelijke hulp, vaak een jonge vrouw uit een ander land. Zij hebben vaak hun familie en vaak ook kinderen achter gelaten om geld te verdienen voor hun onderhoud. Een aantal van hen krijg te maken met uitbuiting of seksuele initmidatie. Het Bethune House is een veilige plaats voor hen. Missie St. Paulus steunt al enige tijd de hulpverlening die in het Bethune House wordt gegeven. Momenteel zijn drie betrokkenen bij het Bethune House in Nederland. Op zondag 25 maart zullen zij na de viering van Palmpasen in De Akker over hun werk in dit BlijfvanmijnLijf-huis in Hong Kong vertellen.