Een leuk burenfeest

De ochtend begint voorzichtig grijs, maar gaandeweg de dag komt de zon daar krachtig doorheen. Zaterdag 23 juni blijkt een prima dag voor het Zomaerfeest! De garageverkoop met tafels vol boeken, lampen, aardewerk en een massagebank – om maar wat te noemen – trekt al veel voorbijgangers. En er wordt aardig wat verkocht. Het al opgezette springkussen is populair onder de kinderen die op het plein zijn. ‘s Middags gaan de grote kerkdeuren open. Wie wil is welkom voor een bezoek, voor stilte of een gebedsmoment. Of om de expositie ‘Voel je vrij’ te bekijken. Bij binnenkomst zie je meteen al grote vliegers hangen in de ruimte onder de koepel. Zachtjes bewegen ze mee met de tochtwind. Op verschillende plekken in de kerk hangen foto’s die het gevoel van vrij zijn volgens de fotografen verbeelden. Kijkend naar zo’n foto probeer je soms te bedenken wat de associatie is met het thema. Of je peinst hoe je eigen vrij voelen er eigenlijk uitziet.

Terwijl op het plein buren en parochianen komen aanlopen, speelt de organist op het grote kerkorgel een aantal mooie muziekstukken. Buiten is het een gezellig ontmoeten met een drankje en stukjes pizza uit de pizzabus. 229 stukjes pizza gaan over de toonbank van de bus! Voor kinderen is er nog de mogelijkheid om een insectenhotel te maken. Mooi voor in de nieuwe tuin! Aan belangstellenden geeft pastoor Wietse een rondleiding door kerk en pastorie. Dat de parochie blij is met de nieuwe buren mag blijken uit het opzetten van het zomaerfeest, en ook de buren laten hun waardering merken: als cadeau hebben ze een tas heerlijke wijn (van een buur nog iets verderop :)) en een boek voor de pastoor meegenomen.
Dank aan alle zomaerfeest- en tentoonstellingbedenkers, aan de doeners en helpers, aan de fotografen, de choco- en koekenbakkers, aan iedereen die langskwam om elkaar eens te ontmoeten en aan de gemeente Hilversum voor hun financiële bijdrage aan dit burenfeest!