Zegen, zalving en gebed

Zondag 1 juli aanstaande is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar na de preek is er een mogelijkheid tot gebed en handoplegging of ziekenzalving. Veel mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden, anderen willen gezegend worden met kracht voor zichzelf of om anderen te helpen. In deze dienst worden deze verlangens toevertrouwd aan God.
Degenen die dat willen komen naar voren en knielen één voor één aan de communiebank. Vertelt u de pastoor dat u vanwege ziekte komt, dan ontvangt u de ziekenzalving. Komt u voor de zegening en handoplegging, dan kunt u de reden noemen, maar u mag ook in stilte komen en knielen.
Tijdens deze momenten worden liederen gezongen door de overige parochianen, die daarmee ook biddend steun geven aan de mensen die naar voren gaan.

U bent van harte uitgenodigd voor deze eucharistieviering die om 10.00 uur begint.