70 jaar oecumene

Donderdag 23 augustus was het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Bij de jubileumviering afgelopen donderdag, opnieuw in de Nieuwe Kerk, was onze aartsbisschop Joris Vercammen één van de voorgangers. Vanaf het begin tot op heden toe is onze Oud-Katholieke Kerk intensief bij de Wereldraad betrokken. Zo is aartsbisschop Joris  lid van het centraal Comité namens de Kerken van de Unie van Utrecht. Het was een bijzondere dienst, die zondagochtend 26 augustus door de EO om 9.15 uur op Nederland 2 zal worden uitgezonden. Over de inhoud en de vorm en de ontmoetingen met mensen zou ik veel kunnen zeggen, maar ik wil me beperken tot een vertaling van de laatste zegenbede: ‘Moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat wij kunnen doen wat anderen beweren dat niet gedaan kan worden, gerechtigheid en vriendelijkheid te brengen aan al onze kinderen en aan de armen.” Onder het zingen van “We are marching in the ligth of God” verliet het Gospelkoor al swingend/dansend de kerk, gevolgd door de verschillende voorgangers. Van de laatsten swingende niet iedereen mee, maar onze bisschop wel!

Wietse van der Velde