Het ontslapen van de H. Maagd Maria

Zondag 19 augustus vieren we het hoogfeest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria, het belangrijkste Mariafeest van het kerkelijk jaar. De overgang van Maria, de Moeder van de Heer, van dit aardse leven naar het leven bij God, is – zegt de liturgie van het feest – niet alleen ‘een beeld van de voleinding van alle aardse dingen’, maar ook van de hoop die ons in leven houdt ‘de verwachting van een gelukzalig sterven en verrijzen met Christus, onze Heer’.

De eucharistieviering begint om 10.00 uur.

Afbeelding: Abdij van Solesmes, De graflegging van Maria door de apostelen. Maker onbekend.