Vredesweek

Een week van bezinning en actie: van 15 tot en met 23 september wordt de nationale Vredesweek gehouden. Het thema van dit jaar is Generaties voor Vrede. Ook in Hilversum wordt op allerlei manieren aandacht gevraagd voor vrede, zoals een scholierendebat, onthulling vredespaal, workshop Dialoog over vrede en een vredeswandeling.
In onze viering op zondagochtend 16 september zal het in liederen, woorden en gebeden ook over vrede gaan. Met Frieden, frieden, een lied uit Taizé, zingen we de woorden van Jezus, zoals beschreven in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’
“s Middags zal onze kerk een stopplaats zijn tijdens de vredeswandeling, die om 15.00 uur begint bij het Raadhuis met een toespraak van burgemeester Broertjes. Via een aantal stopplaatsen wordt gelopen naar de Kerkbrink waar rond 16.30 uur wordt afgesloten. U wordt van harte uitgenodigd om mee te wandelen!