In gesprek met de auteurs op 31 oktober vervalt

NB In verband met een gering aantal deelnemers wordt de gespreksavond over het boek ‘De Oud-Katholieke Kerk van Nederland: een inleiding’ op woensdag 31 oktober afgelast en naar een datum in 2019 verschoven. Deelnemers die zich aanmelden krijgen hierover bericht, de nieuwe datum zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.