Handoplegging, zalving en gebed

De dienst van handoplegging, zalving en gebed is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar na de preek is er een mogelijkheid tot gebed en handoplegging of ziekenzalving. Veel mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden; anderen willen gezegend worden met kracht voor zichzelf of om anderen te helpen. In deze dienst brengen wij deze verlangens met vertrouwen tot God.
Degenen die dat willen komen naar voren en knielen één voor één aan de communiebank. Vertelt u de pastoor dat u vanwege ziekte komt, dan ontvangt u de ziekenzalving. Komt u voor de zegening en handoplegging, dan kunt u de reden noemen, maar u mag ook in stilte komen en knielen. Tijdens de dienst kunnen liederen gezongen worden door de overige parochianen die daarmee ook biddend steun geven aan de mensen die naar voren gaan voor een zegen.
Zondag 2 december, 10.00 uur.