Preek van de leek

In de meeste vieringen gaat de pastoor of een gastpriester voor en verzorgt hij of zij ook de preek. Op zondag 18 november is het oud-parochiane Anne Maaike die naar aanleiding van de schriftlezingen de overweging verzorgt. U bent van harte welkom bij deze eucharistieviering met de preek van de leek.