Groene kerk

Afgelopen oktober hebben hebben de leerlingen van grade 9 (de derde klas) op de International School Hilversum (ISH) hard gewerkt aan het zogenaamde Green Church project. Bij dit project voor het vak aardrijkskunde hebben de leerlingen in groepjes de St. Vitus aan het Melkpad-kerk geanalyseerd en gekeken hoe duurzaam onze kerk is. Op basis van hun bevindingen hebben zij adviezen geschreven om de negatieve impact van de kerk op het milieu te verminderen, een positief effect op de samenleving te creëren en de financiën van de kerk te verduurzamen. Deze adviezen hebben zij gepresenteerd in uitgebreide adviesrapporten. De docenten van ISH hebben een selectie gemaakt van de beste rapporten. Met dit project helpen de leerlingen van ISH onze kerk in haar streven een Groene Kerk te worden. Zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan een schone en eerlijke wereld.

Voor de presentatie van de rapportage van de leerlingen bent u welkom in De Akker na de viering op zondag 3 februari. Rachel zal dan enkele rapporten toelichten en vertellen hoe de werktafel groene kerk verder wil gaan met de ontvangen adviezen. Ook uw inbreng en suggesties voor een duurzame kerk en parochie zijn dan meer dan welkom.