Maria Lichtmis

De viering van het feest van Maria Lichtmis, de Opdracht van de Heer in de tempel, begint met de zegening van kaarsen en een ‘processie’ in de kerk. Dit bepaalt ons bij de gedachte dat Jezus Christus het Licht tot verlichting van alle volken is. Tijdens de opdracht van de gaven zullen op deze zondag de toezeggingen voor de actie Kerkbalans worden ingezameld en opgedragen. Ook de bijdragen die digitaal toegezegd zijn maken uiteraard deel hiervan uit.