Vieringen in de Goede Week

Met de viering van palmzondag begint de week vol intense viermomenten, de laatste dagen voor Pasen. In de passielezing op palmzondag horen we over het toegezongen hosanna, over de hoop op de aanstaande bevrijding en het uitgelaten zwaaien met de takken. In diezelfde lezing eist de menigte ‘Kruisigt hem!’.

Vieringen:
woensdag 17 april: 19.30 uur Chrismamis in de Ste Gertrudis te Utrecht, (zegening van de oliën)
donderdag 18 april: 19.30 uur Witte Donderdag, eucharistieviering
vrijdag 19 april: 10.00 uur Kruisweg, gesproken gebedsdienst
vrijdag 19 april: 15.00 uur Goede Vrijdag , Heilige dienst met kruisverering
zaterdag 20 april: 19.30 uur Kinderpaasnacht
zaterdag 20 april: 21.30 uur Paaswake, eucharistieviering met zegening van de paaskaars en het doopwater
zondag 21 april: 10.30 uur Hoogfeest van Pasen, eucharistieviering, bediening van de doop