Kerstmiddag en -avond

En weer zat twee keer de kerk helemaal vol met kinderen en ouders op 24 december. In de eerste viering, voor de kinderen tot ongeveer zeven, werd het kerstverhaal verteld en kwamen tijdens de aankondiging aan de herders de engelen uit de koepel van de kerk zakken onder het gezang ‘ere zij God in de hoge’.
Inde tweede kinderkerstviering speelden jongeren van de Regenboogkerk en de St. Vitusparochie het verhaal uit van het feest in het paleis van de koningin, die de hele stad had uitgenodigd om mee te komen vieren, als mensen het tenminste niet te druk hadden op hun telefoon en tablet…

Het was een prachtig feest in de kerk en op het plein (in ieder geval toen de regen stopte!). Dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt!

Hieronder wat foto’s: