In a manger for His bed

Once in royal David’s city stood a lowly cattle shed...’ Met een solo gezongen eerste couplet van deze bekende christmas carol begon de Festival of Nine Lessons and Carols sfeervol als opmaat naar het kerstfeest. In deze viering uit de Engelse traditie wisselen lezingen en liederen elkaar af. Het parochiekoor, aangevuld met veel gastzangers, studeerde veel liederen in. Een aantal bekende carols, zoals Angels, from the realms of glory, werden door de aanwezigen met veel enthousiasme meegezongen.
Ook klonken tot vanavond nog niet eerder in onze kerk gezongen carols. Zoals het prachtige middeleeuwse There is no rose of such virtue.

In de traditionele Nine Lessons, de negen lezingen, werd teksten uit de Bijbel gelezen, uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze werden afgesloten met de negende lezing, met woorden uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk een: ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’

Na de viering was een ieder welkom in De Akker voor een kop koffie en thee en natuurlijk nog even napraten over de mooie uitvoering van de Lessons and Carols door koor, dirigent en organist.

Om het slotlied nog eens te horen, klik hier.

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *