Lichtmis

Met veel brandende kaarsen, de klanken van In te confido, een stuk uit het verhaal van Maria en haar zoontje, kaarsenwijding en een eerlijk vraaggesprek kijken we in een opmaat alvast wat vooruit naar zondag 31 januari, naar de opdracht van de Heer in de tempel, naar Maria-lichtmis.

Neem het ter harte en ga ermee op weg de nieuwe week in!
De opmaat kunt u hier zien vanaf zaterdag 30 januari, 17.00 uur.