Kerkbalans

Een parochie is een levende gemeenschap van mensen die samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen ervan. Dat betekent ook dat de kosten die gepaard gaan met dat gemeenschap-zijn ook gezamenlijk gedragen zullen moeten worden. 

In de actie Kerkbalans is er zo’n moment waarin we dat weer duidelijk kenbaar maken: Ja, ook ik wil bijdragen aan de kerk. Ook financieel!

Via deze link komt u op de pagina met een Kerkbalans-formulier waarop ingevuld kan worden wat uw bijdrage voor het jaar 2021 is.