Geroepen

‘Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen’ begon de eerste schriftlezing en aartsbisschop-elect Bernd Wallet merkte in zijn preek dan ook op, dat dat herderen niet iets simpels is. Ook in Bijbelse taal is herder zijn een grote verantwoordelijkheid, anderen zijn aan jou toevertrouwd.
In de viering op zondag 18 juli antwoordden priester Marieke Ridder en dominee Annemieke Parmentier – Blankert evenwel van harte ‘Ja, dat wil ik’ op de vragen naar hun bereidheid om voor twee jaar het pastoraat van onze parochie op zich te nemen. Beiden weten zich geroepen om in deze periode hun kwaliteiten en beschikbare tijd in te zetten voor de parochie en zien daarnaar uit. En niet alleen de pastores hadden vragen te beantwoorden. Er waren ook vragen voor de aanwezige gemeente; in de parochie is iedereen betrokken bij gemeenschap zijn.

Na het voorlezen van de aanstellingsbrieven, de vragen en de gebeden werden pastoor Marieke en pastor Annemieke verrast door koorleden en organist met een mooi toegezongen lied, waarvan de tekst eerst werd voorgelezen, ‘de liefde gaat ons voor van den beginne’.

Na de eucharistiegebeden en de communie, en voor de zegen werden namens het kerkbestuur nog enige woorden gesproken. Woorden van dank voor hoe de parochie nu verder kan gaan. Er is nog een vacature voor een opbouwwerker waarmee de voor de parochie beschikbare fte’s helemaal ingezet kunnen worden. Onder parochianen, pastores en kerkbestuur is het enthousiasme om als oud-katholieke kerkgemeenschap present te zijn in Hilversum groot.

De bloemengroep had gezorgd voor twee bloemstukken voor het altaar met ieder zeven rode rozen, daarmee verwijzend naar de zeven gaven van de geest en de zeven deugden. En zoals de groep liet weten: Rode rozen omdat wij bij deze gelegenheid God willen vragen om Marieke en Annemieke en de gemeente te vervullen met de Heilige Geest, zodat zij tot zijn eer samen kunnen werken.’
De kinderen van de kinderkerk waren deze zondag niet aanwezig – hé, tis zomervakantie! -, maar zij hadden wel een kleurige knutsel voor de pastores gemaakt. Het kerkbestuur had één envelop voor Annemieke en Marieke met daarin een bon voor een lunch bij een Hilversums horeca-adres. Geen werkoverleg, maar een aangename tijd samen aan tafel.

Na de viering was er buiten volop tijd om elkaar te spreken, de aartsbisschop te bevragen, de pastores te feliciteren en samen te toosten op de parochie St. Vitus.

1 Comment

  1. … dat blijheid, vertrouwen, en warmte de boventoon mogen voeren, bij alles wat gedaan gaat worden … 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.