Steun

Na deze week vol schokkende berichten roepen de bisschoppen Schoon en Wallet in een bericht aan de kerkbesturen op om te bidden voor de slachtoffers van de watersnoodramp en ook vragen zij om gebed voor alle slachtoffers van menselijk geweld.

Ook wijzen de bisschoppen op de mogelijkheid om het collectegeld te besteden aan initiatieven die in het hoogwatergebied lokale noden helpen lenigen en noemen zij Nationaal Rampenfonds (Giro 777 = NL28 INGB 0000 000 777).
Ook een ander initiatief wordt aanbevolen, namelijk de collecte bestemd voor hulp aan slachtoffers van de overstromingen in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen, waartoe hun collega bisschop Matthias Ring zijn parochies oproept.
Wie hieraan wil doneren, kan dit doen op de rekening van de Oud-Katholieke Kerk van Duitsland onder vermelding van “Hochwasser”: IBAN DE 38 3705 0198 0007 5008 38.