Pastoor en pastor

Aarts-bisschop Bernd Wallet is zondag 18 juli voorganger in de eucharistieviering. Deze keer voor een extra feestelijk viering. Met de installatie van priester Marieke Ridder en het voorstellen van dominee Annemieke Parmentier als pastoraal assistent van de parochie ontvangt de parochie een belangrijk deel van de pastorale formatie.

Het is voor het eerst dat een dominee uit de protestantse kerk aan de slag gaat in een oud-katholieke parochie. De Oud-Katholieke Kerk is in Nederland een klein kerkgenootschap en pastoors zijn er niet in overvloed. Toch is dit niet alleen een noodoplossing, benadrukken beide pastores, maar juist een ideale kans om de Hilversumse oecumene meer gezicht te geven.

Naast hen beiden wordt nog gezocht naar iemand die de parochie kan vertegenwoordigen naar buiten toe: een buurt- en opbouwwerker, die vorm geeft aan de grote wens van de St. Vitusparochie om meer midden in de Hilversumse samenleving te staan. Met dit drietal wordt de traditionele functie van pastoor feitelijk vertegenwoordigd door drie, elkaar aanvullende personen.

De parochiekerk moet niet alleen een plaats zijn voor de eigen gelovigen, zo is de stellige overtuiging van de pastores en het kerkbestuur van de oud-katholieke St. Vitusparochie. Ze moet een plaats zijn voor de hele buurt als aanlooppunt, buurthuis, plaats van stilte, troost, gebed en inspiratie. Het recentelijk vernieuwde kerkplein, het daarop aangelegde labyrint en de buurtmoestuin zijn daar de eerste tekenen van. Een voorgenomen renovatie van gemeenschapsgebouw ‘De Akker’ en de aanleg van een appelboomgaard voor de buurt zijn andere signalen.

Wie wil meevieren en ook de pastores welkom wil heten: we zien u graag komen. De viering begint om 10.00 uur. In de kerk houden we de anderhalve meter afstand en vooraf aanmelden kan via deze link.