Geïsoleerd
Doof zijn en niet kunnen praten: hoe geïsoleerd leef je dan? Wat een bevrijding zal het zijn als je oren en mond geopend worden. Kunnen verstaan wat er gezegd wordt. Kunnen spreken met iedereen. Je begint als het ware aan een nieuw leven! Het is gewoon een wonder.

Daarover lezen en horen we in de viering van woord en gebed op zondag 5 september a.s., die we misschien wel viering van gebed en meer kunnen noemen. Een viering voorbereid en uitgevoerd door parochianen.


De viering begint om 10.00 uur. Aanmelden vooraf? Ja, graag via hilversum.oudkatholiek.nl.