Open kerk

Op 10 september is het ‘Wereld Suïcide Preventie Dag’ (World Suicide Prevention Day). Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Op veel plekken branden mensen om 20.00 uur een kaars voor het raam.

Onze kerk zal vrijdag 10 september van 19.00 tot 21.00 uur open zijn om binnen te lopen voor een moment van stilte, gebed en gedenken. Om 20.00 uur zullen we kaarsen aansteken om steun te betuigen. Met enkele improvisaties op het orgel wordt die steun in muziekklanken onderstreept.

Zelfmoord is een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.