Licht dat ons (aan)raakt

Allerzielen, 2 november. Een datum waarop al eeuwenlang de overledenen worden herdacht, hun namen nog een keer genoemd worden. Op die dinsdag staat tussen 17.00 en 21.00 uur de kerkdeur open om binnen te lopen. Ook buiten rondom het labyrint is ruimte ingericht om dan zelf te gedenken. Voor ieder die behoefte voelt om even stil te staan, een kaars aan te steken of een steentje te verleggen als gedenkteken.

’s Avonds om 19.30 uur is er bij het labyrint ook ‘Tijd om samen te gedenken’. Daar liggen stenen, branden lichtjes. Er klinkt pianomuziek. En er klinken namen.

Voor wie niet aanwezig kan zijn: kijk mee via de livestream op www.stvitus.nl.

Ieder van binnen of buiten de parochie die wil, kan per mail (allerzielenmelkpad@stvitus.nl) tevoren namen van overledenen doorgeven. Bij het straathek komt tussen 28 oktober en 2 november een speciale brievenbus** voor briefjes met namen die we zullen noemen, opdat we niet vergeten.
Meerdere Hilversumse kerken hebben zich in het gedenken van dierbaren met elkaar verbonden onder het motto ‘Licht dat ons (aan)raakt.’ Tussen Allerzielen en Gedachteniszondag* is met regelmaat in verschillende kerken de mogelijkheid een kaars te ontsteken.

* (Zo heet in de protestantse kerken de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop in het afgelopen jaar overledenen herdacht worden. Dit jaar is dat op zondag 21 november.)

** Helaas is de speciale brievenbus van het hek verdwenen, meegenomen door wijwetennietwie. De briefjes met namen kunnen nu in de ‘gewone’ groene brievenbus op het kerkplein gepost worden. We zullen regelmatig deze brievenbus legen.