Krom wordt recht

Bemoedigende woorden schrijft de profeet Baruch voor zijn toehoorders, toen, vele jaren voor ons jaar nul, de bannelingen van Israël. Woorden die ook klinken in de evangelielezing op de tweede zondag van de advent, 5 december. Aartsbisschop Bernd Wallet zal voorgaan in deze eucharistieviering die om 10.00 uur, begint.

De viering wordt zo veilig mogelijk gehouden met voldoende afstand tot elkaar, mondkapjes en als er gezongen wordt, dan is dat alleen door de cantor.

Afbeelding: Pomponio  Amalteo, (1505 – 1588)