Triniteit

‘Drievuldig God die één in wezen zijt.’ Woorden uit het gezang dat wordt gezongen aan het begin van de eucharistieviering op zondag 12 juni, de feestdag van de allerheiligste Drie-eenheid. Hoe is in taal zoiets te bevatten? In de schriftlezingen horen we hoe in beeldtaal daartoe een poging wordt gedaan. Aartsbisschop Bernd Wallet gaat voor in de eucharistieviering, pastor Annemieke Parmentier zal preken.

Aanvang viering: 10.00 uur en op deze zondag is er kinderkerk.