Uit de hoge

Terwijl de kerkgangers op pinksterzondag aandachtig luisterden naar de lezing uit het bijbelboek Handelingen waarin verhaald werd over een samenkomst van volgelingen van Jezus waarin de aanwezigen verrast werden door ongewone verschijnselen als een soort vlammen als vuurtongen en een ervaring van de heilige Geest, merkten ze zelf ook iets verrassends op: rode blaadjes, als een soort vlammetjes, dwarrelden vanuit de koepel naar beneden de kerk in. Een mooi beeld van hoe opnieuw God dicht bij mensen komt.

Foto’s: Benji en Herman