Tijd om samen te gedenken

‘De blaren vallen, blad na blad…’ Beginregel van een gedicht. Het is met Allerzielen – Tijd om samen te gedenken dat die bladeren en dat vallen beelden zijn die ons wat houvast proberen te bieden bij het gedenken van overleden dierbaren.
Om 19.30 uur op woensdag 2 november aanstaande begint een moment van samen gedenken met muziek, stilte, kaarsen, woorden en het noemen van alle opgeschreven namen.

Dingeman Coumou, gitarist en luitspeler, zal dit met zijn muziek ondersteunen. In 2018 verzorgde hij samen met schrijver-dichter Werend Griffion in Utrecht een literair muziekprogramma rond Allerzielen: “Elegie voor Allerzielen biedt verstilling die het hart toefluistert en misschien ook troost”. Dat maakte ons nieuwsgierig. We zijn blij dat Dingeman ditmaal in Hilversum komt spelen op 2 november, bij ‘Tijd om samen te gedenken’.

Tijd om samen te gedenken
Woensdag 2 november 2022
Aanvang: 19.30 uur.

NB Wie zelf niet aanwezig kan zijn is van harte uitgenodigd een naam/namen door te geven, die u graag die avond hardop laat klinken. Mail voor 2 november naar allerzielenmelkpad@stvitus.nl.