Allerzielen – open kerk

Allerzielen, 2 november. Een woensdag dit jaar. En opnieuw gedenken we de mensen die wij missen. Noemen we de namen van wie onlosmakelijk met ons verbonden blijven.

Op die woensdag 2 november staat de kerkdeur open tussen 17.00 en 21.00 uur voor persoonlijke gedachtenis. Voor wie wil binnenlopen en tijd neemt om stil te staan bij het gemis van die dierbare overledene(n). Er is alle ruimte om een kaarsje aan te steken, om een naam te schrijven op een klein steentje en dat in de kerk achter te laten of om die naam ‘s avonds hardop te laten uitspreken.

Om 19.30 uur is er tijd om sámen te gedenken. Met muziek van Dingeman Coumou, met licht, woorden en beelden. En met het hardop noemen van de namen van overledenen.
Voor wie niet zelf aanwezig kan zijn: u bent van harte uitgenodigd namen door te geven, die u graag die avond hardop laat klinken. Mail voor 2 november naar allerzielenmelkpad@stvitus.nl.