Willibrord

Die man op het paard op het Janskerkhof in Utrecht, is dat Willibrord? En wat heeft hij in zijn hand? Een kerk? Zondag 6 november vieren we de feestdag van Sint Willibrord met een eucharistieviering. De voorganger is pastoor Marieke Ridder. De dienst begint om 10.00uur. Welkom!