Kerkbalans 2024

Een parochie is een levende gemeenschap van mensen die samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen ervan. Dat betekent ook dat de kosten die gepaard gaan met dat gemeenschap-zijn, ook gezamenlijk gedragen zullen moeten worden. Ook al heeft de kerk inkomsten uit het vermogen dat in het verleden is opgebouwd, de gemeenschap van nu zal betaald moeten worden door de mensen van nu.

Het is daarom dat de kerk ieder jaar opnieuw een beroep doet op haar leden en gastleden om een bijdrage te leveren aan het kerkelijk ‘bedrijf’. Hieruit worden de kosten gedekt van de vieringen, de speciale activiteiten, de kinderkerk en alles wat er zo verder komt kijken bij deze speciale vereniging van mensen. Het heet bewust geen ‘contributie’, zoals bij andere verenigingen. Wij noemen het ‘de levende kerk’ die vraagt om een vrijwillige bijdrage, waarvan ieder lid zelf zelf de hoogte bepaalt. Wie meer kan missen., draagt ook meer bij, wie minder kan missen, draagt bij wat hij of zij kan. Moest er een richtlijn voor zijn, dan streven we naar bijdragen van een 3% van het netto besteedbaar inkomen van ieder lid of gastlid.

Link naar het formulier toezegging Kerkbalans