Extra Synode-zitting

Synodeleden, maar ook pastores en kerkbestuursleden zijn opgeroepen om zaterdag 17 april aanstaande de extra synode bij te wonen.

Een extra synode, daar werd om gevraagd tijdens de laatste synode in november j.l. Er staan immers belangrijke punten op de agenda: een eerste evaluatie van de groeijaren; welke initiatieven gewerkt hebben en welke niet. En wat moet er behouden blijven en wat achten we onopgeefbaar? Dit alles met de wetenschap dat het tekort op de begroting in 2011 moet worden weggewerkt.

De aanwezigen en met hen ook alle kerkleden staan voor belangrijke overwegingen en beslissingen.

 

Start: stipt om 9:30u!