Pontificaal (update met foto’s)

Zo eens in de twee jaar bezoekt de aartsbisschop van Utrecht, mgr Joris Vercammen, onze parochie voor een pontificale viering. Deze keer kwam de aartsbisschop op zondag 19 juni naar Hilversum om tijdens de pontificale viering een aantal parochianen het sacrament van het vormsel toe te dienen.

Het vormsel valt terug op een oude traditie waar dopelingen de handen opgelegd kregen door de apostelen en waarbij gebeden werd om de Heilige Geest. De bisschoppen staan in de lijn van de apostelen als opvolgers, ook wel de apostolische succesie genoemd. Daarom bedienen de bisschoppen het sacrament van het vormsel. Binnen de Oud-Katholieke Kerk wordt aan deze traditie grote waarde gehecht. Want de aanwezigheid van de aartsbisschop geeft namelijk ook een persoonlijke band met hem weer.

Naast de zeven vormelingen werden ook vier toegetreden parochianen aan de aartsbisschop voorgesteld.
 Opnieuw een feestelijke viering in een door de bloemengroep fraai versierde kerk.


Foto boven: Zondag 19 juni, de vormelingen en de parochianen die werden voorgesteld aan de aartsbisschop.
(Fotos Benne Holwerda)