Traditie inspirerend??

Johan Wachtelaer

Docenten en onderzoekers van het Oud-Katholiek Seminarie verzorgen in het komende seizoen een serie lezingen over thema’s en personen uit de eigen traditie. De gespreksleiding is steeds in oecumenische handen. De lezingen worden twee keer aangeboden, te weten in de beide oud-katholieke kathedralen in Haarlem en Utrecht. Zie ook seminarie.okkn.nl.

In september: Utrecht (26 september), Haarlem (28 september) , 20.00 uur
‘Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw? – Het proces tegen Johan Wachtelaer (1583-1652)’ door prof. mr. Jan Hallebeek, hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, docent Kerkelijk Recht aan het Oud-Katholiek Seminarie.

In oktober: Utrecht (19 oktober), Haarlem (24 oktober), 20.00 uur:
‘Bijzondere spiritualiteit voor ‘gewone gelovigen’ – Het lekenbrevier (1731) van Willbrordus Kemp (1678-1747)’ door dr. Koenraad Ouwens, docent Liturgiek aan het Oud-Katholiek Seminarie.

(Afbeelding van Johan Wachtelaer)