Vitusmis

In een eucharistieviering horen we in de vaste misgezangen telkens dezelfde woorden. Het Kyrië, Gloria, Credo, Heilig en Lam Gods kunnen toch verschillend klinken. In het rode oud-katholieke kerkboek staan een aantal missen; gregoriaanse missen en missen uit de16e tot en met de 20e eeuw. De meest recente toevoeging aan het repertoire was de Gertrudismis (2002) van componist Daan Manneke. In april jl zijn daar vier nieuwe miscomposities bijgekomen. Een van die werken, de Steenoven Mis van componist Rob Goorhuis, heeft de titel Vitusmis gekregen. Op zondag 16 juni jl, de naamdag van de patroon van onze parochie St Vitus, werd voor het eerst in de viering deze nieuwe mis met de parochianen gezongen. De melodielijn is goed te volgen en met de ondersteuning van het koor klonk het al best goed!

Tijdens een presentatie van de vier missen in de Gertrudiskathedraal is een opname gemaakt. U kunt hier luisteren naar die allereerste uitvoering.