Luisterend onderweg

‘God roept de mens op weg te gaan …’, de eerste regel van een lied dat werd gezongen tijdens de viering van het vijfentwintigjarig priesterjubileum van pastoor Leen Wijker op zaterdag 30 november. Dat roepen bleek een rode draad in de eucharistieviering op die dag van de Heilige Andreas, apostel en eerstgeroepene. In de evangelielezing werd verteld hoe visser Andreas en zijn broer Simon tijdens hun werk door Jezus werden geroepen. Zij en later nog meer anderen gaven gehoor aan de oproep om Jezus te volgen. De lezing uit het Oude Testament betrof eveneens een roepingsverhaal. Uit het eerste boek Samuel werd gelezen hoe de jonge Samuel nog moest leren wie hem riep alvorens te kunnen antwoorden: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ Het is deze tekst die Leen Wijker telkens op markante momenten in zijn leven tegenkomt. Een tekst ook die hem bemoedigt in zijn priesterambt. Aartsbisschop Joris Vercammen refereerde in zijn toespraak aan het einde van de viering aan het verhaal van Samuel. Hoe ook voor ons er veel onbegrijpelijks kan zijn, maar we dan toch met vertrouwen verder kunnen vanwege die Heer die roept. De bisschop gaf een beeldje van de goede herder cadeau aan pastoor Wijker. Namens het kerkbestuur sprak Henny Plomp – van Daal de jubilaris toe, die tien jaar lang meetrok met de parochie. De kerkbanken waren versierd met jacobsschelpen, verwijzingen naar de pelgrimstocht van Leen Wijker in 2010. Leden van de bloemengroep hadden gezorgd voor een toepasselijk bloemstuk waarin kleuren en bloemen met hun betekenis bijdroegen aan het feest. De vele aanwezigen feliciteerden na afloop van de viering de jubilaris en hieven het glas tijdens de receptie in De Akker.

Hier de foto’s als illustratie van bovenstaande: