Synode 2013 – de review!

De Synode 2013, gehouden 23 november j.l. te Hilversum, had een druk programma!
Nota’s, moties, stemmingen; en een goed bezochte publieke tribune. Een groot deel van het middagprogramma werd besteed aan het discussiëren over de plek van Missie en Diaconaat in de kerk. 

Om u op de hoogte te houden, is er van de gebeurtenissen en gesprekken van deze dag een samenvatting gemaakt.

Deze kunt u vinden onder het ‘Wel en wee’ gedeelte van de site (maand december). Wel lang, niet saai!

(Een verkorte versie zal tevens voorafgaand aan de volgende gemeentevergadering, waar de synode ook besproken zal worden, beschikbaar zijn in het portaal van de kerk).

– Jillis van Maaren en Bart Sonnenschein, Synodalen