Startzondag

Tijdens een bezoek aan het Hilversumse Dudok-raadhuis bereikte onze pastoor de hoogte dat hij over de daken van de huizen heen kon kijken. Temidden van al die Hilversumse dakpannen en bomen ontdekte hij de koepel van onze kerk: ‘een arke des behouds’ was zijn associatie.
In de preek op de startzondag (31 augustus) bleek de beeldspraak van varen met andere type boten ook toepasbaar. Zo werd het cruiseschip genoemd en ook de bij het roeien bekende acht met stuurman. Dat zo’n stuurman stil en haast onopvallend voor de krachtig bewegende roeiers zit en bijstuurt waar nodig. ‘Het schip der kerk dat naar de morgen vaart’ (gezang 728) vormen we met elkaar, een ieder met zijn/haar eigen kunnen en kennen. In de lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, 1 – 8, wordt dat mooi geformuleerd: zo zijn we samen één lichaam in Christus en, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
In de viering was ook aandacht voor Job, die de overgestapt is van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en gezegend werd. Met dank, bossen bloemen en een attentie werd afscheid genomen van de kerkbestuursleden Henny Plomp – van Daal en Mario Treffers en met bemoedigende woorden en een doos vol verwachtingen werden Maghalie Treffers – Haas en Benne Holwerda welkom geheten als nieuwe leden van het kerkbestuur. Na de viering werd in De Akker koffie gedronken, raakten de schalen met roze koeken, gevulde koeken en ander lekkers al snel leeg en leerde Bart Klijnsmit ons een lied aan dat ook nog in canon gezongen kon worden. Met een glas sap of wijn in de hand werden de aanwezigen uitgedaagd punten te scoren voor ‘hun groep’ bij de Vitus-aan-het-Melkpadquiz. Kennisvragen (Wie werd als eerste oud-katholieke aartsbisschop gekozen?), onverwachte vragen(Gerardus Gul kennen we, maar wie is nou ook al weer Cornelis Prul naar wie zelfs een heel park is vernoemd?), gokvragen (Hoeveel keer zou onze kerk passen in de Eiffeltoren?) en congresvragen (Hoe klinkt de slogan van het congres in de andere talen?), van alles kwam er langs.
Het hele gezelschap verplaatste zich naar de pastorietuin voor de lekkere broodjeslunch en kreeg de opdracht mee om een vraag te beantwoorden: Wat zou nou een mooi cadeau zijn voor onze kerk bij het komende 125-jarig jubileum? De antwoorden, genoteerd in een doosje met een feestelijke strik, werden opgeplakt op een groot bord waarop de kerk stond afgebeeld, een product van Hans Jans. Allerlei verlangens en suggesties staan daar te lezen, van een nieuwe dakgoot tot saamhorigheid. Het nieuwe seizoen is begonnen!

Fotografie: Goos Boersma

03-09-2014