Recht en fier

De bloemengroep liet zich voor de bloemschikking voor de eerste zondag van de advent inspireren door een tekst uit de evangelielezing van die zondag:
Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken in paniek raken, radeloos door het gebulder van de zee en de golven. De mensen zullen het besterven van schrik en spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse machten zullen wankelen. Dan zullen ze de Mensenzoon met veel macht en heerlijkheid zien komen op een wolk.  Als dat gaat gebeuren, sta dan op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij. Hij vertelde hun een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijg of naar een andere boom. Zodra u ze ziet uitbotten weet u vanzelf dat de zomer in aantocht is. Zo moet u ook, als u dit ziet gebeuren, weten dat het koninkrijk van God dichtbij is. (Lucas 21)

Als bloemen voor de mensfiguren is papaver gebruikt met het idee dat deze zaad dragen die het licht nodig hebben om te ontkiemen. Zo hebben mensen ook Het Licht nodig om tot volle wasdom te komen.