Al ingevuld?

Begin februari is parochianen gevraagd om een vragenlijst in te vullen, met de bedoeling zo meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van onze parochie en daarmee een beter plan van aanpak te kunnen maken voor een levende kerk. Zo’n 75 reacties zijn al ontvangen! Met en zonder opmerkingen, anoniem of met een naam erbij, via het web en ook op papier ingeleverd.
Voor wie nog zijn/haar mening wil laten weten: kunt u voor 5 maart 2016 reageren? Tijdens de speciale gemeentevergadering met de aartsbisschop op maandagavond 14 maart 2016 willen we alvast een eerste indruk voorleggen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar secretaris.vitus@upcmail.nl.