600 jaar U zij de glorie

De kop klopt niet helemaal, het bij velen bekende lied werd pas in 1884 geschreven, de melodie wat eerder, maar de strekking past wel helemaal bij wat 600 jaar kerk in Hilversum inhield/inhoudt: God lofzingen! Tijdens de korenavond op woensdag 15 juni in de Vituskerk aan de Emmastraat werd door vele stemmen dat loflied gezongen. Twaalf kerkelijke koren uit Hilversum, variërend in grootte en in repertoire, zongen liederen en droegen zo bij aan een avondvullend programma. Na de opening door pastoor Dresmé van de RK Vituskerk leidde ds Magda Hazeleger van de Morgensterkerk de aanwezigen op een prettige en informatieve manier door het programma. De Gooise Koorschool (vier leden) zong als eerste van de twaalf koren en liet a capella  O Virgo splendens uit het Llibre Vermell de Montserrat horen. Ook klonken klassieke werken als Ave Verum Corpus (W.A. Mozart), Verleih uns Frieden (F. Mendelssohn) naast het moderne And the mother did weep (K. Jenkins). Gospelsongs, als Shoes en Liefde is een deken, en kerkliederen (onder andere Levenstijd en Heer God, U loven wij) wisselden elkaar af. Ons Vituskerkkoor zong mooi en ingetogen twee liederen, waaronder Miserere van J.P. Sweelinck. Bob van der Linde leidde en begeleidde hen op piano.
De koorzangers zongen geconcentreerd en toegewijd, de dirigenten zwaaiden met groot enthousiasme, de organisten/pianisten begeleidden het geheel waar nodig. Halverwege het programma gaf Pieter Hoogenraad een inkijkje in het door hem geschreven boek Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken. Van hoe de Hilversummers in 1416 een eigen kerkplek in Hilversum kregen, met enige compensatie aan de parochie Laren…,en de tijd dat de aanleg van het spoor zorgde voor een veranderende samenstelling van bevolking en nieuwe kerkgenootschappen een plek vonden in Hilversum naast de bestaande kerken, en de jaren zestig van de vorige eeuw, de periode dat hier vijftig kerkgebouwen geteld konden worden, naar anno nu – 2016. Kerken zijn minder prominent aanwezig, maar zo’n korenavond laat zien dat er nog veel Hilversummers die kerken bezielen. Jan Willem Meinsma, voorzitter van de Raad van Kerken Hilversum, overhandigde een eerste exemplaar van het boek van Hoogenraad aan vertegenwoordigers van vier verschillende generaties uit de Hilversumse geloofsgemeenschap. Nadat het laatste koor, dat van het Leger des Heils, het lied Ga niet naar huis zonder Jezus had gezongen, werd de feestelijke avond afgesloten met het door alle aanwezigen gezongen U zij de glorie. Zonder tekst op een blaadje, uit volle borst, en als één gemeenschap van gelovigen.

Een inkijk-exemplaar van het boek Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken ligt ter inzage in de kerk.

(Wellicht ten overvloede, maar toch: de gelinkte muziekstukken zijn geen opnames van de korenavond op 14 juni.)