Lichtmis met kaarsenprocessie

Op zondag 29 januari vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel en lezen we in het evangelie volgens Lucas hoe Simeon in het kind Jezus de Messias herkende. Zijn woorden ‘mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël’ getuigen van het vertrouwen in Wie hij gezien heeft.

(Fra Angelico)

In de dienst worden de kaarsen die in de kerk gebruikt worden gezegend. De priester besprenkelt de kaarsen met wijwater, bewierookt ze en bidt tot God of de kaarsen gezegend mogen zijn zodat zij branden tot eer van God en dat zij ons doen herinneren aan Jezus het waarachtige Licht. Na het gebed mogen allen naar voren gaan om een brandende kaars te ontvangen. Teken van Gods licht voor de wereld dat een ieder van ons verder mag dragen.

In het evangelie wordt verteld waarom Jezus met zijn ouders in de tempel in Jeruzalem was. Volgens de traditie moest een vrouw zich na de geboorte van een kind ritueel reinigen. Dit zuiveren van Maria wordt ook in deze viering herdacht. Veel mensen noemen het feest van deze dag dan ook ” Maria Lichtmis’. Met deze viering wordt de Kerstkring afgesloten.

De eucharistieviering begint om 10.00 uur.