Paaswake

Het hart van de kerndagen van het christelijk geloof is de paaswake. Deze begint om 21.30 uur buiten op het kerkplein met het ontsteken van de nieuwe paaskaars. Met de brandende kaars die de opstanding van de Heer verkondigt lopen we de donkere kerk in. De oude geloofsverhalen worden gelezen en in de litanie bidden we met alle heiligen voor kerk en wereld. Klinkt het ‘Christus is verrezen’ dan jubelt het Glorialied! Na de viering wensen we elkaar een zalig Pasen.

Op zondag, eerste paasdag, begint de eucharistieviering om 10.30 uur.

Wat wil ik
terwijl ik roep in de stilte
van de vroege nacht?
Een antwoord?

Dat is de vraag niet.
De vraag is:
Kan ik het antwoord aan?
Ook als het klinkt als:
‘Volg Mij’

(uit: Intercity bestemming Pasen)