O come all ye faithful

Bijzonder en sfeervol. De bezoekers van het Festival of Nine Lessons and Carols spraken na de goed bezochte viering hun waardering uit voor de uitvoering van de Engelstalige traditionele carols en bijbellezingen. Het met gastzangers aangevulde parochiekoor onder leiding van Gerard de Ridder en organist Bob van der Linde wisselden bekende en minder bekende carols met elkaar af. Een aantal kersliederen werd door alle aanwezigen van harte meegezongen. Dank aan een ieder die voor of achter de schermen meegewerkt heeft aan het Festival en dank aan alle aanwezigen die dankzij hun gift aan de eindcollecte € 232,30 bij elkaar brachten voor de Voedselbank.