Update rond Corona en Pasen

Op 16 maart ontving het kerkbestuur opnieuw een schrijven van de beide bisschoppen over de laatste stand van zaken rondom de kerk en de Corona-crisis. Hoofdpunten uit het schrijven:

Alle oud-katholieke kerken blijven in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
Daarmee vervalt ook de viering van Palmpasen op zondag 5 april.
De Chrisma-mis in bisdom Haarlem vervalt, over die van bisdom Utrecht, op 8 april, bestaat nog geen duidelijkheid.
Het is nog hoogst onzeker of de overige vieringen in de Goede Week en van Pasen wel doorgang kunnen vinden.
De bisschoppen bereiden diensten per internet voor, die aan de hele landelijke kerk worden aangeboden. Informatie volgt.
Morgen, woensdag 18 maart, zullen van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van vele kerken in het land luiden, en zo ook de onze. Dit onder de naam ‘Teken van Hoop’, een voorstel van de OK parochie Rotterdam, waarbij ook de landelijke Raad van Kerken zich heeft aangesloten. (zie ook de website van de RvK)

De gehele tekst van de laatste brief van de bisschoppen kunt u hier lezen/ downloaden. (pdf)

Vanavond (17 maart) komt het kerkbestuur van onze parochie (virtueel) bijeen om plannen uit te werken hoe wij als de parochie de komende weken in gedachten en met daden bij elkaar betrokken en met elkaar verbonden kunnen blijven. U hoort van ons!