Palmpasen

Als ezelruiter, niet als koning te paard rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Hij wordt toegezwaaid en toegejuicht: Hosanna! Maar enkele dagen later klinkt: “kruisig Hem”. Op deze zondag worden de palmtakken gewijd en lopen de kinderen met versierde Palmpaasstokken. 

Voorganger: pastoor Louis Runhaar
Zondag 2 april, 10.00 uur